Bij een inventarisatie onder een aantal leden van ONE Twente, met de vraag waarom ben je lid van ONE, zal het je niet verbazen dat je diverse antwoorden krijgt. Dat valt te verklaren uit de diversiteit van de leden. Geen enkele zelfstandige professional is hetzelfde. Dat geldt ook voor de leden van ONE.

ONE Twente werkt hard aan meer perspectief voor Twentse zelfstandig professionals door zichtbaar te zijn, ondernemerskwaliteiten verder te ontwikkelen, kennis te delen en omzet te genereren in een gezellige en stimulerende omgeving. Dat is kortgezegd ONE.

ONE stimuleert de zichtbaarheid van de zelfstandige professional door middel van het ZP-Twente Magazine. Door middel van dit onlineplatvorm heeft de ondernemer de mogelijkheid zich te profileren op lokaal niveau. ONE is lid van ZZP Nederland om samen met andere organisaties van zelfstandig ondernemers aandacht te vragen bij de politiek. Door een vertegenwoordiging in de Sociaal Economische Raad (SER), een adviesorgaan voor de overheid, spreekt ONE op indirecte wijze een woordje mee. Op regionaal gebied participeert ONE Twente in het samenwerkingsverband Ondernemend Twente.

Door het organiseren van ondernemersavonden stimuleert ONE-Twente de onderlinge contacten. Deze avonden kennen steeds een andere invulling, zoals: workshops,voorlichtingsbijeenkomsten en informele ontmoetingsavonden met een hapje en drankje.

Zelfstandig professionals vinden elkaar tijdens de ondernemersavonden. Er zijn diverse voorbeelden van ONE-leden die een gezamenlijk project zijn gestart, of een opdracht binnen hebben gehaald of een dienst van een andere collega hebben afgenomen. Maar ONE is ook gewoon een ontmoetingsplek waar je met gelijkgezinden een praatje kunt maken in een informele sfeer. En dat is misschien wel het belangrijkst van alles.

Kortom: bezoek een ONE-ondernemersavonden haal er voor jezelf uit wat je van belang vindt!