Intervisie: groeien naar een hoger plan

Natuurlijk blijf je jezelf als zelfstandig professional ontwikkelen. Je (bij)scholing regel je waarschijnlijk zelf al, maar soms is het ook prettig eens te sparren met collega-ondernemers en waardevolle feedback van gelijkgestemden te ontvangen. ONE Twente geeft je deze mogelijkheid via intervisie.

Wat is intervisie?

Bij intervisie ontmoet je op regelmatige basis andere zelfstandige professionals. Je:

 • geeft je visie op het vak en/of het ondernemerschap;Andrea Loot puzzel
 • deelt ervaringen;
 • toetst de diverse manieren van werken;
 • bespreekt persoonlijke vragen en dilemma’s;
 • brainstormt over effectief handelen en denken;
 • inspireert elkaar.

Van intervisie krijg je energie. Je komt boordevol ideeën thuis en je hebt je eigen werkwijze weer eens kritisch onder de loep kunnen nemen. Intervisie houdt je scherp en tilt je onderneming naar een hoger niveau.

Hoe werkt intervisie?

Andrea Loot mannetjes2Bij intervisie is het uitgangspunt een casus of een vraag. Dit is geen algemene vraag, het is een vraag die over jou en je onderneming gaat. Praktisch en realistisch dus. Deze casus of vraag wordt in de intervisiegroep besproken en iedereen heeft de gelegenheid om zijn/haar visie te geven. Dit leidt tot herkenning, inzichten, nieuwe ideeën en in persoonlijke groei in je ondernemerschap.

Spelregels rond intervisie

Meedoen in een intervisiegroep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als je ervoor kiest, dan ga je gedurende een langere periode een commitment met anderen aan. De deelnemers van de groep

 • werken op basis van gelijkheid;
 • geven elkaar veiligheid en vertrouwen;
 • stellen zich kwetsbaar op;
 • investeren in zichzelf en in de ander;
 • werken volgens een vaste structuur.

Intervisie is namelijk alleen nuttig en effectief, als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Per bijeenkomst is er één voorzitter/procesbewaker. Bij de start van een nieuwe intervisiegroep zorgt ONE Twente voor een begeleider tijdens de eerste drie bijeenkomsten.

Groepsgrootte en frequentie

Andrea Loot notebookEen intervisiegroep bestaat uit zes tot acht personen. De deelnemers komen zes keer per jaar bijeen. Elke bijeenkomst duurt twee uur. De resultaten zijn het meest optimaal als de groep divers is. Daarbij kun je denken aan verschillende branches, maar ook aan een diversiteit wat betreft leeftijdsopbouw, ervaringsjaren als ondernemer etc. Verschillende gezichtspunten leveren vaak verrassende nieuwe inzichten op.

Investering

Als lid van ONE Twente is dit ‘persoonlijke groeimodel’ gratis.

Belangstelling?

ONE-lid Bianca Tonen start na de zomer met een nieuwe groep. Lijkt dat je ook wel wat? Wil je eerst meer weten? Een avond meekijken of meteen aanmelden? Mail het secretariaat van ONE Twente.

Ja, ik wil meer weten

Pin It on Pinterest