Met ingang van 1 maart is het stapbudget gelanceerd. Een subsidie van € 1.000,- per jaar voor een opleiding of eendaagse training voor een ieder tussen de 18e en de AOW-leeftijd.

Met de introductie van het stapbudget in 2022 komt de aftrek voor scholingskosten in de inkomstenbelasting te vervallen. Voor studiekosten gedaan in 2021 kun je bij de belastingaangifte over het jaar 2021 nog voor de laatste keer gebruik maken van deze aftrek.

Het stapbudget is in het leven geroepen om een breed publiek de mogelijkheid te geven iets aan opleiding te doen. De bedoeling is om de vooruitzichten op een baan en carrièremogelijkheden te vergroten. Daarmee is gelijk de randvoorwaarde geschapen dat de te volgen opleiding moet zien op de mogelijkheid om inkomen te verdienen, daarmee zijn hobbycursussen uitgesloten.

Als je in Nederland woont met de Nederlandse of Europese nationaliteit of in Nederland minimaal zes maanden verzekerd bent voor de volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ en AKW) kun je deelnemen aan het stapbudget, als je 18 jaar of ouder bent en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Je kunt dus deelnemen als zzp’er, werknemer of uitkeringsgerechtigde. Het maakt niet uit.

5 tranches

Dit jaar is 160 miljoen euro beschikbaar verdeeld over 5 aanvraagtijdvakken. Door de vliegende start is het eerste aanvraagtijdvak (maart- april) al toegekend. Voor het aanvraagtijdvak mei-juni en verder staat de inschrijfprocedure open. Het stapbudget vraag je aan op de site www.stapbudget.nl bij het UWV. Het UVW stelt de subsidie (max. € 1.000,- per persoon per jaar) beschikbaar aan de opleider naar keuze, zoals opgenomen in de lijst van opleiders. De opleiding moet ingaan in de periode van 4 weken tot 3 maanden na de aanvraag.

Coaching, open dagen en evenementen

Wil jij jouw organisatie meer bekendheid geven dan kan dat ook op stapbudget.nl. Voor coaching, open dagen en evenementen kan geen subsidie door deelnemers worden aangevraagd, maar jij kunt jouw diensten wel aanbieden. Zie o.a. https://aanbieders.stap-budget.nl/loopbaancoaches-studieadviseurs.