Door de uitbraak van het Coranavirus worden ondernemers en zzp’ers zwaar getroffen. Het kabinet heeft op 12 maart daarom een pakket noodmaatregelen getroffen. Op 17 maart is dit pakket nog eens uitgebreid met concrete financiële en fiscale maatregelen. In dit extra bericht willen wij jou daar graag op wijzen.

Hieronder een aantal maatregelen van het Kabinet die eventueel voor jouw van toepassing zijn:

 1. Ondersteuning voor levensonderhoud zelfstandigen/zzp´ers.
  Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure van 4 weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De uitkering bedraagt maximaal € 1.500,- netto per maand. Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Daarbij wordt niet gekeken naar overig inkomen van de partner of het eigen vermogen in het huishouden.
  Daarnaast is een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk van maximaal € 10.157,-. Er zal een laag rentepercentage gelden met een mogelijkheid tot uitgestelde aflossing.
  De regelingen worden uitgevoerd door de gemeente.
 2. Uitstel van belasting betalen.
  Ondernemers kunnen middels een brief aan de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus) uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de (voorlopige) aanslagen inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.
 3. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open.
  Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.
 4. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector .
  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.
 5. Ondersteuningsmaatregel ondernemingen met fysiek contact.
  Ondernemers die door de anderhalve meter afstandsmaatregel het bedrijf moesten sluiten (Horeca) maar ook schoonheidssalons, kappers etc. die inkomsten derven die ook moeilijk ingehaald kunnen worden kunnen aanspraak maken op een compensatieregeling. Vooralsnog is een compensatie van € 4.000,- toegezegd voor een periode van 3 maanden.
 6. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud/bijdrage in de loonkosten.
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Voor meer algemene informatie willen wij jouw nog even wijzen op de websites van enkele organisaties die ook in onze nieuwsbrief hebben gestaan.

https://www.zzp-nederland.nl/nieuws

https://www.kvk.nl/corona

HANDS-ON SUPPORT VOOR ONDERNEMERS TIJDENS COVID-19

Ben je geïnteresseerd in de volledige tekst van de Kabinetsbrief van 17 maart klik dan hier

Het bestuur van ONE-Twente