Privacyverklaring

ONE Twente gebruikt de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Hoe komt ONE Twente aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u zich als donateur bij Stichting ONE (hierna: ONE Twente) aanmeldt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief of als gast aanmeldt voor een activiteit, vraagt zij persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van uw belangstelling.

Als u zich als donateur aanmeldt via de website www.one-twente.nl wordt u gevraagd onderstaande gegevens te verstrekken:

Voor – en achternaam;

KvK nummer;

Bedrijfsnaam;

Uw beroep of vakgebied;

Staatnaam en huisnummer;

Postcode en woonplaats;

(Mobiele)telefoonnummer;

Emailadres;

Website;

Gewenste gebruikersnaam.

Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief of meldt u zich als gast voor een activiteit, dan geeft u uw voor- en achternaam en uw emailadres op. In alle situaties slaat de website van ONE Twente het IP adres van de computer op waarmee u contact maakt. Door uw persoonsgegevens aan ONE Twente te verstrekken geeft u toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Waarvoor gebruikt ONE Twente uw persoonsgegevens?

ONE Twente neemt uw persoonsgegevens op in haar donateursadministratie en haar financiële administratie. Dit doet zij om uw belangen als zelfstandig professional te ondersteunen, de saamhorigheid en uw zichtbaarheid te vergroten. Omdat ONE Twente een organisatie is voor en door zelfstandig ondernemers zonder personeel, vraagt zij uw NAW gegevens, uw KvK nummer, uw bedrijfsnaam, beroep of vakgebied, (mobiele) telefoonnummer en de url van uw website. Om in te kunnen loggen op het beveiligde deel van de website voor donateurs is uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als donateur van ONE Twente draagt u bij aan de financiering van de activiteiten en de bestrijding van de kosten. Daarvoor vraagt ONE Twente een jaarlijkse financiële bijdrage. Voor de facturatie vraagt zij uw NAW gegevens, (mobiele) telefoonnummer, bedrijfsnaam en uw emailadres.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of als gast voor een activiteit, heeft zij uw voor- en achternaam en emailadres nodig, om u per mail de nieuwsbrief toe te sturen of om u te benaderen eventueel donateur van ONE Twente te worden.

Hoelang bewaart ONE Twente uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens als donateur of voormalig donateur bewaart ONE Twente zolang als nodig is voor de realisatie van haar doelstellingen: ondersteuning, vergroten van de saamhorigheid en zichtbaarheid van de zelfstandig professional. De financiële gegevens en gegevens die nodig zijn voor het opstellen en verzenden van een factuur bewaart ONE Twente zolang als nodig is voor de interne financiële controle, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele wettelijke verplichtingen. Heeft u zich alleen aangemeld voor een nieuwsbrief dan bewaart en verwerkt ONE Twente uw voor- en achternaam met uw emailadres totdat u de toezending van de nieuwsbrief opzegt. In de nieuwsbrief is een mogelijkheid tot opzegging opgenomen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die ONE Twente van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met het secretariaat van ONE Twente. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. ONE Twente zal meewerken aan de verwijdering van uw persoonsgegevens indien wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Verstrekken van aanvullende gegevens.

ONE Twente biedt, via haar website, de mogelijkheid om de zichtbaarheid en de profilering van de zelfstandig professional te vergroten. De donateur heeft de mogelijkheid een eigen profiel te maken en eventueel een foto te plaatsen.

Wijzigen of verwijderen van aanvullende gegevens.

De donateur kan op ieder moment de aanvullende gegevens wijzigen of verwijderen. De aanvullende gegevens worden door ONE Twente niet verwerkt of bewaard wanneer deze door de donateur worden verwijderd.

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website van ONE Twente te vergroten, maakt zij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacyverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Toestemming nemen en plaatsen van foto’s.

Wanneer u als donateur of gast een activiteit van ONE Twente bezoekt worden door de organisatoren van de betreffende activiteit foto’s gemaakt ter profileren van ONE Twente bij de donateurs en bezoekers van de website:

www.one-twente.nl. Door in te stemmen met deze privacy- verklaring geeft u toestemming dat er mogelijk fotó’s van u worden gemaakt die eventueel op de site www.one-twente.nl worden geplaatst en alle social media.

Wanneer u dat niet wenst, kunt u op een activiteitendag of -avond contact opnemen met leden van het bestuur of activiteitencommissie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

ONE Twente verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in verband met een wettelijke verplichting of levering van een dienst aan u.

Aanpassen privacyverklaring

ONE Twente behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. ONE Twente zal de wijziging dan publiceren op haar website: www.one-twente.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijst ONE Twente u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van ONE Twente.

Stichting ONE Twente

p\a Van Heemskerkstraat 67

7622 JH Borne

secretariaat@one-twente.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.

Pin It on Pinterest