Op 3 oktober trok Sandra Huisken namens ONE Twent naar Zwolle. Doel? Meepraten en denken over het thema ‘samenwerken aan de Overijsselse economie’. De komende 30 jaar verdwijnen namelijk bijvoorbeeld veel banen/functies. Er er worden ook veel nieuwe banen/functies gecreëerd. Dit vraagt om wendbare organisaties waarin een hiërachische structuur niet meer wenselijk is. Wat wel? Kijken naar talenten van elk individu en uitgaan van gelijkwaardigheid.

Het was goed voor ONE om hierbij te zijn, te weten waar het in de regio op aan gaat en aangehaakt te blijven bij de veranderingen. ‘t Leverde ook meteen interessante contacten op met andere organisaties waarmee we wellicht meer verbinding kunnen zoeken