Hoe kunnen we jouw belangen als zelfstandig professional nog beter behartigen? Daarvoor gaan we binnenkort in gesprek met ZZP Nederland.

Voorzitter Paul Gubbels en penningmeester Wim Selfhout gaan hiervoor op 23 maart met de stichting om tafel.